Vietnamese | English
Du lịch ảo tại Trung tâm hội nghị quốc gia
Virtual 3D Tour
 
Liên hệ


TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Địa chỉ: Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
Fax: (+84) 0804.1132

Ban Kế hoạch
Điện thoại: (+84) 0804.1196
                    (+84) 962.25.11.05
Email: sales@ncc.gov.vn

Ban Hành chính tổng hợp
Điện thoại: (+84) 0804.1123

Quầy Thông tin
Điện thoại: (+84) 0804.1122

Ban An ninh
Điện thoại: (+84) 0804.1171
 
(+844).08041196 / (+844).3.839.8208 /
(+84).96.225.1105

sales@ncc.gov.vn
Số lượt truy cập : 395288
Số người trực tuyến : 32